Bia Sài Gòn 333 330ml

Mã: BE04000001414
Thương hiệu
Đơn vị/ thùng

24

Barcode

Sản phẩm: HẾT HÀNG

Khách hàng sỉ: 0908273975

Khách hàng xuất khẩu: 0938777397