Mỳ Gạo Chũ Lục Ngạn 350g

Mã: FO08010006301
Thương hiệu
Đơn vị/ thùng

64

Barcode

8.94E+12

Sản phẩm: HẾT HÀNG

Khách hàng sỉ: 0908273975

Khách hàng xuất khẩu: 0938777397